DENİZ ÇEVRE FARKINDALIĞI EĞİTİMİ MARINE ENVIRONMENTAL AWARENESS (MODEL COURSE 1.38)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kod Bölümünün II/1, III/1 ve III/6, A-III/1, A-III/1 ve A-III/6 kısımları ile Tablo A-III/1, A-III/1 ve A-III/6 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 1.38 “Deniz Çevre Farkındalık” e uygun olarak icra edilir.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention II/1, III/1, III/6 Sections A-II/1, A-III/1, A-III/6 and Tables A-II/1, A-III/1, A-III/6 of the SCTW Code. as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.38 “Marine Environmental Awareness”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

MARPOL – STCW – BWM (MARPOL – STCW – BWM)

Deniz çevresi (Marine environment)

Deniz çevresi ile ilgili yerel mevzuat (Local Marine environmental and legislation)

Sürdürülebilir ve saygın gemicilik (Sustainable and reputable shipping)

Zararlı salınımlar (Hazardous emissious)

Balast sularındaki zararlı organizmalar (Harmful organisms)

Kirlilik önleme temizleme tedbirleri (Pollution prevention and precautions)

Eğitim Süresi

2 Gün (16 Ders Saati)