CAN KURTARMA ARAÇLARINI KULLANMA EĞİTİMİ PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS (OTHER THAN FAST RESCUE BOATS) (MODEL COURSE 1.23)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Bölüm VI, Kısım A-VI/2 ve Tablo A-VI/2-1 kuralı uyarınca IMO Model kurs 1.23 “Hızlı Can Kurtarma Botları Haricinde Kurtarma Botları ve Can Kurtarma Araçları” e uygun olarak icra edilir.

(The course is complies all requirements of the 1978 STCW Convention Chapter VI, Section A-VI/2 and Table A-VI/2-1 of SCTW Code as amended, as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 1.23 “Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

1) DENİZE İNDİRME SIRASINDA VE SONRASINDA CAN SALLARI VEYA CANKURTARMA FİLİKALARINDA SORUMLULUK

2) CANKURTARMA FİLİKALARININ MOTORUNUN ÇALIŞTIRILMASI

3) GEMİ TERK EDİLDİKTEN SONRA HAYATTA KALANLARIN (KAZAZEDELERİN), CAN SALLARI VE CANKURTARMA FİLİKALARININ YÖNETİLMESİ

4) İLETİŞİM VE İŞARET CİHAZLARI/FİŞEKLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE YER TESPİT (KONUM) CİHAZLARININ KULLANILMASI

5) HAYATTA KALANLARA (KAZAZEDELERE) İLK YARDIM UYGULANMASI

Eğitim Süresi

3 Gün (18 Ders Saati) bu sürenin 10 saati sınıf ortamında teori, 8 saat Beykoz Uygulamalı Eğitim Merkezinde uygulama şeklinde icra edilir.