BELİRLENMİŞ GÜVENLİK GÖREVLERİ EĞİTİMİ SECURITY TRAINING FOR SEAFARERS WITH DESIGNATED SECURITY DUTIES (MODEL COURSE 3.26)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin VI Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/6 Kısmı ve Tablo A-VI/6-1 ve A-VI/6-2 hükmü uyarınca IMO Model Kurs 3.26 “Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi” ne uygun olarak icra edilir. Gemide güvenlik ile ilgili görevlere atanmış tüm gemiadamları Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimini görmek zorundadır.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention Chapter VI, Sections A-VI/6 and Tables A-VI/6-1 and A-VI/6-2 of the SCTW Code. as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 3.26 “Securıty Traınıng For Seafarers Wıth Desıgnated Securıty Dutıes”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

1) GEMİ GÜVENLİK PLANI ALTINDA BELİRLENEN ŞARTLARI OLUŞTURMA
a) Deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile ilgili olabilecek elemanlar dahil olmak üzere denizcilik ile ilgili güvenlik terimleri ve tanımları hakkında bilgi sahibi olma
b) Uluslararası denizcilik güvenlik politikası, Deniz Haydutluğu ve silahlı soygunla ilgisi olabilecek elemanlar dahil olmak üzere Devletlerin, şirketlerin ve şahısların sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak
c) Denizcilik güvenlik seviyeleri ve gemide ve liman tesislerinde uygulanan güvenlik
önlemleri usullerine etkileri hakkında bilgi sahibi olma
d) Güvenlik raporlama usulleri hakkında bilgi sahibi olma
e) Deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile ilgili olması muhtemel konular dahilolmak üzere ilgili sözleşmeler, kodlar ve IMO genelgeleri kapsamında yürütülen talim ve egzersiz
gereksinimlere yönelik usuller hakkında bilgi sahibi olma
f) Gemi güvenlik planında belirtilen güvenlik faaliyetlerinin kontrol edilmeleri ve izlenmeleri ve teftiş ve sörveylerin yürütülmelerine ilişkin usuller hakkında bilgi sahibi olma
g) Kritik öneme sahip gemi/liman arayüzü operasyonlarına yönelik uygulamalar ve ayrıca Deniz haydutluğu ve silahlı soygun ile ilgili olabilecek elemanlar dahil olmak üzere
güvenlikle ilgili beklenmedik durum planları,

h) Güvenliği tehdit eden konulara veya güvenlik ihlallerine karşı cevap verme hakkında bilgi sahibi olma
2) GÜVENLİK RİSKLERİNİ VE TEHDİTLERİNİ TANIMA
a) Güvenlik Beyannamesi dahil olmak üzere güvenlik belgeleri hakkında bilgi sahibi olma
b) Deniz haydutları ve silahlı soyguncular tarafından kullanılanlar dahil olmak üzere alınan güvenlik önlemlerini alt etmek için kullanılan teknikler hakkında bilgi sahibi olma
c) Potansiyel güvenlik tehditlerini tanımaya imkan veren bilgi sahibi olma
d) Silah, tehlikeli maddeler ve cihazları tanımayı sağlayacak yeterli bilgiye ve yaratabilecekleri zararlar hakkında farkındalığa sahip olmak
e) Uygun olduğunda toplulukları yönetebilecek ve kontrol edebilecek teknikler hakkında bilgi sahibi olma
f) Güvenlikle ilgili bilgileri ve güvenlikle ilgili iletişimi yönetebilecek bilgiye sahip olma
g) Fiziksel aramalara ve yapılan işten alı koymayan teftişlere yönelik yöntemler hakkında bilgi sahibi olma
3) GEMİNİN DÜZENLİ GÜVENLİK TEFTİŞLERİNİ YÜRÜTME
a) Kısıtlı erişime açık alanların izlenmesine yönelik bilgi sahibi olma
b) Gemiye ve gemide bulunan kısıtlı erişim alanlarına girişin kontrol edilmesi hakkında bilgi sahibi olma
c) Güverte alanlarının ve gemiyi çevreleyen alanları etkin şekilde izlenmesine yönelik
yöntemler hakkında bilgi sahibi olma
d) Kargo ve gemi malzemeleriyle ilgili teftiş yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
e) Gemi mürettebatının bindirme, tahliye ve girişlerinin ve ayrıca görevlerinin kontrol
edilmesine yönelik yöntemler hakkında bilgi sahibi olma
4) VARSA GÜVENLİK DONANIMLARININ VE SİSTEMLERİNİN UYGUN ŞEKİLDE KULLANILMALARI
a) Deniz haydutları ve silahlı soyguncular tarafından gerçekleştirilecek saldırılar karşısında kullanılabilecek kısıtlamaları dahil olmak üzere çeşitli tipte güvenlik donanımı ve sistemleri ve hakkında genel bilgi sahibi olma
b) Özellikle denizdeyken güvenlik sistemleri ve donanımlarının test edilme, kalibre edilme ve bakıma alınmasına yönelik ihtiyaçlar hakkında bilgi sahibi olma

Eğitim Süresi

2 Gün (10 Ders Saati)