BALIKÇI GEMİSİ KAPTANI EĞİTİMİ

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Balıkçı gemisi kaptanı yeterliği almak için müracaat edenlerden;

  1. On sekiz yaşını bitirmiş olmak ve,
  2. Balıkçı gemisi güverte tayfası olarak en az yetmiş iki ay veya gemici veya usta gemici olarak en az otuz altı ay veya güverte lostromosu olarak en az on iki ay deniz hizmetine sahip olmak veya,
  3. Yönergede belirtilen balıkçı gemisi kaptanı eğitimini/müfredatını veren lise ve dengi okulların balıkçılık ve su ürünleri dalı mezunları ile Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı denizcilik eğitimi veren kurumların su ürünleri, su ürünleri mühendisliği, balıkçılık teknolojisi veya balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümü mezunu olmak,

şartlarını ve İdarenin öngördüğü balıkçı gemisi kaptanı sınavını başarmak şartlarını sağlayanlar balıkçı gemisi kaptanı yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Eğitim İçerisindeki Dersler

  1. SEYİR
  2. GEMİCİLİK
  3. DENİZDE EMNİYET

Eğitim Süresi

30 Gün (240 Ders Saati)