BALIKÇI GEMİSİ GÜVERTE TAYFASI EĞİTİMİ

Eğitim Hakkındaki Bilgi

alıkçı gemisi güverte tayfası yeterliği almak için müracaat edenlerden;

  1.  On sekiz yaşını bitirmiş olmak ve en az ilköğretim okulu mezunu olmak koşuluyla, Yönergede belirtilen balıkçı gemisi güverte tayfası denizde güvenlik eğitimini yetkilendirilmiş eğitim kurumlarında görmüş olanlar, balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliğini almaya hak kazanırlar.
  2. Balıkçı gemisi güverte tayfası yeterliğine sahip gemiadamları, deniz güvenlik eğitimlerinden ve belgelerinden muaf tutulur.

Eğitim İçerisindeki Dersler

  1. BİR KAZA YA DA BAŞKA BİR TIBBİ ACİL DURUMLA KARŞILAŞILMASI HALİNDE DERHAL YAPILMASI GEREKENLER
  2.  YANGIN RİSKİNİ ASGARİYE İNDİRME VE YANGINLARA MÜDAHALE ETMEK İÇİN HAZIR OLMA DURUMU
  3. YANGINLA MÜCADELE VE SÖNDÜRME
  4. GEMİNİN TERK EDİLMESİ DURUMUNDA DENİZDE HAYATTA KALMA
  5. ACİL DURUM YÖNTEMLERİNE UYULMASI
  6. DENİZ ÇEVRESİNDE KİRLİLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK TEDBİRLER
  7. EMNİYETLİ UYGULAMALARININ GÖZETİLMESİ

Eğitim Süresi

4 Gün (32 Ders Saati)