AÇIK DENİZ BALIKÇI KAPTANI EĞİTİMİ

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Açık deniz balıkçı gemisi kaptanı yeterliği almak için müracaat edenlerden;

  1. Yirmi yaşını bitirmiş olmak,
  2. Usta gemici olarak en az yetmiş iki ay veya güverte lostromosu olarak en az otuz altı ay veya sınırlı vardiya zabiti yeterliği veyahut balıkçı gemisi kaptanı olarak en az yirmi dört ay deniz hizmetine sahip olmak,

şartlarını ve İdarenin öngördüğü açık deniz balıkçı gemisi kaptanı sınavını başarmak şartlarını sağlayanlar açık deniz balıkçı gemisi kaptanı yeterliğini almaya hak kazanırlar.

Eğitim İçerisindeki Dersler

  1. SEYİR
  2. GEMİCİLİK
  3. DENİZDE EMNİYET VE HABERLEŞME
  4. METEOROLOJİ

Eğitim Süresi

45 Gün (340 Ders Saati)