6.10 SİMÜLATÖR EĞİTİCİLERİNİN EĞİTİMİ TRAIN THE SIMULATOR TRAINER AND ASSESSOR (MODEL COURSE 6.10)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs IMO Model Kurs 6.10 “Simülatör Eğiticilerinin Eğitimi” ne uygun olarak icra edilir.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention, as amended, Chapter Reg. I/6-2 and A-I/6-3 as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 6.10 “Train The Simulator Trainer And Assessor”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

1.SİMÜLASYONUN NE OLDUĞU VE SİMÜLASYON EĞİTİMLERİNİN DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ ÖNEMİ,

2.TEMEL SİMÜLATÖR DİZAYNI VE SİMÜLATÖR ÇEŞİTLERİ,

3.SİMÜLASYON EĞİTİMİNİN KAPSAMI VE AMACI,

4.BİR SİMÜLATÖR EĞİTİM PROGRAMININ TASARLANMASI

5.SİMÜLATÖR EĞİTİCİSİ VE GÖREVLERİ

6.BİR SİMÜLASYONUN UYGULANMASI,

7.KİŞİLERİ ETKİLEME VE İLETİŞİM BECERİLERİ,

8.SİMÜLASYON UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitim Süresi

5 Gün (40 Ders Saati)