6.09 DENİZCİ EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ TRAINING COURSE FOR INSTRUCTORS (MODEL COURSE 6.09)

Eğitim Hakkındaki Bilgi

Kurs STCW Sözleşmesinin Kural I/6-2 ve Kısım A-I/6-3 e göre IMO Model Kurs 6.09 “Eğiticilerin Eğitimi” ne uygun olarak icra edilir.

(The course complies with all requirements of the STCW Convention, as amended, Chapter Reg. I/6-2 and A-I/6-3 as well as covers all subject areas recommended by IMO Model course 6.09 “Training Course For Instructors”)

Eğitim İçerisindeki Dersler

STCW SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN YETERLİK TABANLI BİR EĞİTİMİN NELER GEREKTİRDİĞİNİ ANLAMAK VE TARİF ETMEK
ETKİLİ BİR ÖĞRETME ORTAMININ PLANLANMASI
BiR SIRA HALİNDE ÖĞRETİM METHODLARININ KULLANILMASI
KONU İLE İLGİLİ DERS PLANININ HAZIRLANMASI
UYGUN EĞİTİM YARDIMCILARININ KULLANILMASI
ÖĞRETME VE ÖĞRENMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİR ÇALIŞMAYA YÖNELİK KURSUN TASARLANMASI

Eğitim Süresi

8 Gün (60 Ders Saati)